SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Uputstvo o postupku prebijanja dugovanja preko potraživanja koje UIO priznaje u korist odgovornog lica

U “Službenom glasniku BiH” broj 77/19 od 22.11.2019. godine, objavljeno je Uputstvo o prebijanju dugovanja preko potraživanja koje uprava za indirektno oporezivanje priznaje u korist odgovornog lica. Ovim Uputstvom propisuje se postupak prebijanja dugovanja preko potraživanja koje Uprava za indirektno oporezivanje priznaje u korist odgovornog lica.
 

Osnov za prebijanje sadržan je u članu 41. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja (“Službeni glasnik BiH”, br. 89/05 i 100/13), u kojem se navodi:
 

Član 41. Prebijanje:
 

(1) Iznosi dugovanja po osnovu indirektnih poreza mogu se potpuno ili djelimično ugasiti prebijanjem preko potraživanja koje je UIO priznala u korist istog odgovornog lica.
 

(2) Prebijanje se može odobriti po službenoj dužnosti kada su potraživanja UIO i potraživanja obveznika dospjela za naplatu ili po zahtjevu stranke
 

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, isto možete preuzeti putem sljedećeg linka.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana