SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Novi propisi - Podzakonski akti,

Ovdje možete naći propise objavljene posljednju godinu dana

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2021. godinu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 01/21 02.09.2021 komunalna naknada O D L U K U o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2021. godinuČlanak 1.Ovom se Odlukom utvrđuje vri-jednost boda komunalne naknade za 2021. godinu u visini od 0,05 KM.Članak 2.Komunalna naknade se neće ob-računavati za dijelove porodično-stam-benih objekata koji nisu građevinski do-vršeni.
Pravilnik o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 20/21 20.05.2021 mala privreda,ks,kanton sarajevo,privreda
Pravilnik o dopuni Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova turističke zajednice KS Kanton Sarajevo Službene novine KS 16/21 22.04.2021 SN KS 12/18, SN KS 02/18, SN KS 44/16 član,članovi,turistička zajednica,ks
Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK Tuzlanski kanton Službene novine TK 05/21 06.04.2021 SN TK 11/20, SN TK 04/20, SN TK 04/19 radni odnos,javni sektor
Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa za ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 06/21 26.03.2021 kontrola cijena,cijena
Uredba o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 19/20 30.10.2020 SN ZDK 19/20, SN ZDK 06/20, SN ZDK 08/19 uredba,radni odnos,javni sektor U R E D B UO DOPUNI UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOSU JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONUČlan 1.(Dopuna člana 7.)U Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskoga kantona“,broj: 8/19 i 6/20), u članu 7. stav (2) iza teksta: „koji ne trpe odlaganje“ dodaje se tekst koji glasi:“ zaključivanjem ugovora o radu jednokratno u toku kalendarske godine za konkretno radno mjesto.
Uredba o izmjeni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru ZDK Zeničko-dobojski kanton Službene novine ZDK 19/20 30.10.2020 SN ZDK 19/20, SN ZDK 06/20, SN ZDK 08/19 uredba,radni odnos,javni sektor UREDBU O IZMJENI UREDBEO POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORUU ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONUČlan 1.(Izmjena člana 7.)U Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskoga kantona“, broj: 8/19, 6/20 i 19/20), u članu 7. stav (1) tačka c) mijenja se i glasi:“ prijema u radni odnosu ustanovama iz oblasti zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona i to: JU Kantonalna bolnica Zenica, JU Opća bolnica Tešanj, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona, JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, JU poliklinika sa dnevnom bolnicom Doboj Jug i svim domovima zdravlja na području Zeničko-dobojskog kantona, za vrijeme dok je na snazi Naredba Federalnog ministarstva zdravstvao proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji Federacije BiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 48/20)“
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 11/20 26.10.2020 SN BPK 02/13, SN BPK 16/11, SN BPK 01/05 pogoni,postrojenja P R A V I L N I KO IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POGONIMA I POSTROJENJIMAKOJI MOGU BITI IZGRAĐENI I PUŠTENI U RAD SAMO AKO IMAJUOKOLIŠNU DOZVOLUČlanak 1.U Pravilniku o pogonima i post-rojenjima koji mogu biti izgrađeni i puš-teni u rad samo ako imaju okolišnu doz- 26.oktobar/listopad 2020.volu („Službene novine Bosansko-podri-njskog kantona Goražde“ broj: 1/5, 16/11i 2/13) u članku 3. vrše se sljedeće izm-jene:-u odjeljku i) Prehrambena industrija, u alineji 7. isped riječi „do 25 t/d“ dodaju se riječi „od 5“,-u odjeljku j) tekstilna, kožarska, dr-vna i papirna industrija, u alineji 2. riječ „3.000“ zamjenjuje se riječju „8.000“,-u odjeljku l) Upravljanje vodama, u alineji 3. isped riječi „do 10.000 e.s“ dodaju se riječi „od 2.000“

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana