SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Novi propisi - Podzakonski akti, Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Ovdje možete naći propise objavljene posljednju godinu dana

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2021. godinu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 01/21 02.09.2021 komunalna naknada O D L U K U o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2021. godinuČlanak 1.Ovom se Odlukom utvrđuje vri-jednost boda komunalne naknade za 2021. godinu u visini od 0,05 KM.Članak 2.Komunalna naknade se neće ob-računavati za dijelove porodično-stam-benih objekata koji nisu građevinski do-vršeni.
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu BPK Bosansko-podrinjski kanton Goražde Službene novine BPK 11/20 26.10.2020 SN BPK 02/13, SN BPK 16/11, SN BPK 01/05 pogoni,postrojenja P R A V I L N I KO IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POGONIMA I POSTROJENJIMAKOJI MOGU BITI IZGRAĐENI I PUŠTENI U RAD SAMO AKO IMAJUOKOLIŠNU DOZVOLUČlanak 1.U Pravilniku o pogonima i post-rojenjima koji mogu biti izgrađeni i puš-teni u rad samo ako imaju okolišnu doz- 26.oktobar/listopad 2020.volu („Službene novine Bosansko-podri-njskog kantona Goražde“ broj: 1/5, 16/11i 2/13) u članku 3. vrše se sljedeće izm-jene:-u odjeljku i) Prehrambena industrija, u alineji 7. isped riječi „do 25 t/d“ dodaju se riječi „od 5“,-u odjeljku j) tekstilna, kožarska, dr-vna i papirna industrija, u alineji 2. riječ „3.000“ zamjenjuje se riječju „8.000“,-u odjeljku l) Upravljanje vodama, u alineji 3. isped riječi „do 10.000 e.s“ dodaju se riječi „od 2.000“

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana