SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

O nama

Udruženje poslodavaca u FBIH (UPFBIH) osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH.
 

Utemeljno na principu dobrovoljnog članstva i na načelima slobode udruživanja UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje. U cilju da se glas poslodavaca čuje na svim nivoima vlasti UPFBiH je aktivno uključeno u kreiranje poslovne politike i izgradnju kapaciteta. UPFBiH svojim aktivnostima promoviše stvavove i mišljenja poslodavaca i jedini je priznat predstavnik poslodavaca u socijalnom dijalogu na nivou FBiH. Jedan od značajnih ciljeva je razvijanje svijesti o socijalnom dijalogu, te uspostavaljanje poslovne saradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama.
 

Udruženje poslodavaca omogućava konsultacije između članova i predstavnika vlasti o pitanjima koja su od zajedničkog interesa i teži ka usvajanju jasnih principa i prakse ljudskih resusa i poslovnih odnosa putem informacija, savjeta, istraživanja, obuke i drugih aktivnosti. Udruženje poslodavaca danas predstavlja snažan i nezavisan glas poslodavaca s ukupno više od 1.000 pojedinačnih i kolektivnih članova koje je prepoznato na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Konačni cilj UPFBiH je ojačati svoje članice, ali i cijeli privredni sektor za konkurenciju koja ih čeka ulaskom BiH u Europsku uniju.
 

Jedna od usluga članstvu je i pružanje besplatne pravne pomoći poslodavcima. Web platforma “Pravna pomoć” omogućuje poslodavcima da na upit dobiju pravne savjete, blagovremeno budu upoznati sa domaćim i međunarodnim propisima koji se donose na različitim nivoima, te na jednom mjestu nađu propise na svim nivoima koji su od interesa poslodavaca.
 

Putem ove web platforme, članovi imaju mogućnost dobijanja:

a) Pravnih savjeta
b) Informacije o svim novim propisima koji se objave sedmično
c) Informacije o novim međunarodnim propisima
d) Bazu propisa na svim nivoima vlasti koji su od izuzetnog značaja za poslovanje
e) Komentare najvažnijih propisa
f) Pregled pravne prakse sudova
g) Odgovore na postavljena pitanja

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana