SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljen Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 9/23, od 8.2.2023. godine objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju. Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 9.2.2023. godine.

Pravilnik je donesen na osnovu člana 62. stav (2) Zakona o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20) i istim se propisuje sadržaj i način podnošenja  izvještaja o povredi na radu koja se dogodi i profesionalnom oboljenju koje nastane na radnom mjestu.

Dio drugi Pravilnika (Članovi 4.-7.) propisuje sadržaj i način podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju.

Izvještaj o povredi na radu sadrži sljedeće podatke: opće podatke o poslodavcu, podatke o radniku za zaštitu na radu kod poslodavca, podatke o radniku koji je pretrpio povredu na radu, o povredi na radu i mjerama zaštite i zdravlja na radu koje su primjenjivane na radnom mjestu na kojem je povrijeđeni radio, podatke o neposrednom rukovodiocu povrijeđenog, podatke o radnom mjestu i poslovima povrijeđenog i vremenu i mjestu nastupanja njegove povrede na radu, podatke o očevicu povrede, mišljenje inspektora rada, odnosno zaštite na radu iz člana 6. stav (5) ovog pravilnika i nalaz i mišljenje doktora u zdravstvenoj ustanovi gdje  je povrijeđeni pregledan, odnosno gdje se povrijeđeni liječi. (Član 4. Pravilnika)

Izvještaj o profesionalnom oboljenju sadrži sljedeće podatke: opće podatke o poslodavcu, podatke o radniku za zaštitu na radu kod poslodavca, podatke o radniku kod kojeg je nastalo profesionalno  oboljenje, te o radnom mjestu, poslovima i vremenu koje je oboljeli od profesionalnog oboljenja proveo na radu na tim poslovima,podatke o neposrednom rukovodiocu oboljelog od profesionalnog oboljenja, podatke o profesionalnom oboljenju i mjerama zaštite i zdravlja na radu koje su primjenjivane na radnom mjestu na kojem je oboljeli od profesionalnog oboljenja radio i nalaz i mišljenje zdravstvene ustanove koja je utvrdila postojanje profesionalnog oboljenja. (Član 5. Pravilnika)

Članom 6. Pravilnika propisan je način popunjavanja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju.

Članom 7. Pravilnika propisano je dostavljanje izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju.

Sastavni dio Pravilnika čine Obrazac broj 1 - Izvještaj o povredi na radu i Obrazac broj 2 - Izvještaj o profesionalnom oboljenju.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana