SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljena Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 01. augusta 2022. godine do 31. decembra 2022. godine

U Službenom glasniku BiH, broj: 47/22, od 19.07.2022. godine objavljena je Odluka o visini stope kompenzatorne kamate za period od 01. augusta 2022. godine do 31. decembra 2022. godine. Odluka stupa na snagu 01. augusta 2022. godine.
 

Odlukom se utvrđuje visina stope kompenzatorne kamate za period od 01. augusta 2022. godine do 31. decembra 2022. godine.
 

Kompenzatorna kamata se u skladu sa članom 317. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine zaračunava na iznos uvoznih dažbina u slučaju kada carinski dug nastane u vezi s dobijenim proizvodom ili uvoznom robom u postupku unutarnje obrade ili privremenog uvoza.
 

Visina stope kompenzatorne kamate iznosi 12%.

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana