SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Objavljena Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o provedbi Zakona o carinskoj politici u BiH

U sklopu prioritetnih aktivnosti Udruženja poslodavaca u FBiH, a u skladu sa dokumentom "Šta poslodavci očekuju od vlasti", Udruženje poslodavaca u FBiH je uputio Vijeću ministara BiH inicijativu za izmjenu i dopunu Odluke o provedbi Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, s ciljem rješavanja problema ukidanja pojednostavljenog carinskog postupka po fakturi.
 

Vijeće ministara BiH je na sjednici održanoj 12.01.2023. donijelo Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o provedbi Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, sa oznakom EI kao svojevrsnom potvrdom određene usklađenosti sa propisima EU u ovoj oblasti.
 

Izmjenama i dopunom Odluke, koju je predložila Uprava za indirektno oporezivanje BiH, privrednim subjektima omogućava se korištenje pojednostavljenog carinskog postupka izvoza/uvoza po fakturi i nakon 31. januara 2023. godine, što praktično znači da kompanije koje imaju ova odobrenja nastavljaju njihovo korištenje.  
 

Na ovaj način omogućava se poslovnoj zajednici u BiH da koristi jednostavnije i brže procedure izvoza/uvoza tokom 24 sata svakog dana u mjesecu, što je od velike važnosti za bh. privredu koja je pogođena krizom na svjetskom tržištu.  
 

Pojednostavljeni carinski postupak po fakturi direktno utječe na brzu snabdjevenost izvozno orijentiranih kompanija sirovinama i ostalim repromaterijalima za proizvodnju u kratkom vremenskom periodu. Istovremeno se omogućavaju povećanje proizvodnje za izvoz i zadržavanje kupaca i stvaraju mogućnosti za proširenje poslovanja na druga tržišta.   
 

Inicijativa za donošenje ove odluke potekla je od Udruženja poslodavaca u FBiH koje je predstavljalo privredne subjekte koji koriste proceduru pojednostavljenog izvoznog/uvoznog carinjenja po fakturi.
 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH".

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana