SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Propisi - Podzakonski akti, Federacija BiH, Privredno pravo

U generalnu pretragu upišite naziv traženog dokumenta. Da biste suzili pretragu, koristite ponuđene opcijeNaslov Teritorija Objavljeno u Datum objave Preuzmi PDF Izmjene i dopune
Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslovi za njihovo obavljanje Federacija BiH Službene novine FBiH 103/22 28.12.2022 djelatnost
Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija Federacija BiH Službene novine FBiH 103/22 28.12.2022 djelatnost,poslovne prostorije,stambene prostorije
Pravilnik o izgledu i sadržaju zahtjeva za osnivanje obrta srodne djelatnosti FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 53/22 06.07.2022 obrt,djelatnost
Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 53/22 06.07.2022 obrt
Pravilnik o popisu obrta FBiH Federacija BiH Službene novine FBiH 42/22 01.06.2022 obrt
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Federacija BiH Službene novine FBiH 85/20 20.11.2020 SN FBiH 84/17, SN FBiH 103/16, SN FBiH 54/16, SN FBiH 28/13, SN FBiH 88/11 otpad,ambalaža,pravilnik PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM Član 1. U Pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/11, 28/13, 8/16, 54/16, 103/16 i 84/17 - u daljem tekstu: Pravilnik) u članu 11. iza stava 3. dodaje se novi stav. 4. koji glasi: "Sve dok se ne propišu ciljevi za naredni petogodišnji period, važe ciljevi iz posljednje godine, petogodišnjeg perioda za koji su ciljevi propisani". Član 2. U članu 17. stav 2. tačka 1. mijenja se i glasi: "ugovori s najmanje 30 subjekata iz člana 6. tačke 16. alineje 1., 2., 3., 4. i 7. ovog Pravilnika, koji na tržište stavljaju najmanje 30 000 t ambalaže na godišnjem nivou, uz dozvoljeno odstupanje od 30% za 2020. i 2021. kalendarsku godinu". Član 3. U članu 21. stav 9. mijenja se i glasi: "Svi obveznici sistema plaćaju opću naknadu u iznosu od 0,0016 KM po kilogramu ambalaže Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH na ime plasmana proizvoda koji poslije upotrebe postaju ambalažni otpad." Član 4. U prilogu III. koji je sastavni dio ovog Pravilnika iza tabele 1. označene kao "Opšti ciljevi po godinama" dodaju se riječi "Opšti cilj propisan za 2021. godinu u iznosu od 35% (iskoristiti ili reciklirati) primjenjivat će se dok se ne propiše novi opšti cilj za naredni petogodišnji period". Iza tabele 3. označene kao "Specifični ciljevi " dodaje se rečenica i glasi: "Specifični ciljevi propisani za 2021. godinu primjenjivat će dok se ne propišu novi specifični ciljevi za naredni petogodišnji period".

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana