SEARCH

Pretražite zakone, komentare, pitanja i odgovore te druge sadržaje sa online platforme

Prethodne objave

12.januar 2024

Objavljena Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2024. godinu

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 3/24, od 12.1.2024. godine objavljena je Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK ...

26.decembar 2023

04.oktobar 2023

Objavljena Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 76/23, od 4.10.2023. godine objavljena je Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvo ...

08.februar 2023

Objavljen Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 9/23, od 8.2.2023. godine objavljen je Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji o ...

06.januar 2023

Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2023. godine objavljena u Službenom glasniku BiH

U Službenom glasniku BiH, broj: 1/23, od 06.01.2023. godine objavljena je Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2023. godine. Odluka stupa na snagu danom donošenj ...

28.decembar 2022

Objavljen Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija i Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslovi za njihovo obavljanje

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 103/22, od 28.12.2022. godine objavljen je Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija. Pravilnik stupa na snag ...

14.oktobar 2022

20.juli 2022

Objavljena Odluka o proširenju primjene KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH

Ovom odlukom proširuje se primjena Kolektivnog ugovora na sve poslodavce u djelatnosti proizvodnje i prerade metala na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovini.

06.juli 2022

08.februar 2022

Objavljene izmjene i dopune uputstava o ovlaštenom pošiljocu, o ovlaštenom primaocu, o upotrebi osiguranja u postupku provoza i o provođenju provoznog postupka i upotrebom rezervnog postupka

Uputstvo o izmjenаmа i dopuni uputstva o ovlaštenom pošiljaocu, Uputstvo o izmjenama i dopuni uputstva o ovlaštenom primaocu, Uputstvo o izmjenama i dopunama uputstva o upotrebi osiguranja u postupku provoza i Uputstvo o izmjenama ...

04.februar 2022

Objavljene izmjene i dopune Upute o načinu realiziranja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova, u uvjetima proglašene nesreće izazvane Covidom-19

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 8/22, od 04.02.2022. godine objavljene su Izmjene i dopune Upute o načinu realiziranja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova, u uvjetima proglašene nesreće izazvane pan ...

24.decembar 2021

Objavljenje odluke o privremenim mjerama za banke, lizing društva i mikrokreditne organizacije koje se primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih Covidom-19

U Službenim novinama Federacije BiH broj: 104/21, od 24.12.2021. godine objavljena je Odluka o izmjenama odluke o privremenim mjerama koje banka prijenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim obolj ...

11.oktobar 2021

08.juli 2021

Stupila na snagu Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš

U Službenim novinama Federacije BiH, broj: 51/21, od 30.06.2021. godine objavljena je Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš. Uredba ...

30.juni 2021

01.juni 2021

22.april 2021

Dopunama Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova turističke zajednice KS propisano za koje djelatnosti se primjenjuje plaćanje umanjenog iznosa članarine

U Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 16/21, od 22.4.2021. godine, objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova turističke zajednice Kantona Sarajevo, te stupa na snagudanom objavljivanja u Slu ...

09.april 2021

Objavljen Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 28/21, od 9.4. ...

02.februar 2021

23.oktobar 2020

Donesena Presuda kojom se utvrđuje da član 17. stav 1. tačka 1) Odluke o komunalnim taksama i tarifi taksa na istaknutu firmu i drugih komunalnih taksa (Službene novine Opštine Maglaj 3/13 i 6/13) nije u skladu sa Ustavom FBiH

U Službenim novinama FBiH 77/20 objavljena je Presuda kojom se utvrđuje da član 17. stav 1. tačka 1) Odluke o komunalnim taksama i tarifi taksa na istaknutu firmu i drugih komunalnih taksa (Službene novine Opštine Maglaj 3/13 i 6/ ...

15.april 2020

04.mart 2020

Ustavni sud FBiH utvrdio da je član 124. Zakona o radu (26/16 i 89/18) u skladu sa Ustavnom, a da član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona (89/18) o radu nije u skladu sa Ustavom

Presudom je Ustavni sud FBiH utvrdio da je član 124. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18) u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, a da član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ...

14.august 2019

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (UPFBiH)
Maršala Tita 6
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 264-830
Fax: +387 (33) 552-461

Mail: info@upfbih.ba
ID: 4200019920007

UDRUŽENJE POSLODAVACA

Udruženje poslodavaca u FBIH osnovano je 2002. godine kao dobrovoljna neprofitna i nezavisna organizacija poslodavaca u FBiH. UPFBiH štiti i zastupa prava i interese svojih članova radeći na stvaranju uslova za povoljnije poslovno okruženje.

POSJETITE NAS

SOCIAL MEDIA

Copyright © 2019 - Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana